Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Paradajzov moljac – Tuta absoluta

 

 

Paradajzov moljac je poreklom iz Južne Amerike, gde je postao ozbiljna štetočina početkom 1980-tih. U Evropi je prvo detektovan u Španiji, a sada je raširen u Južnoj Evropi, Severnoj Africi...

 

Opis: Mali sivkasti leptiri. Telo leptira je dužine 5 do 7 mm. Raspon krila je 8 do 10 mm. Prednje krilo je sa karakterističnim sivim linijama i crnim tačkama. Antene su tanke, sa poprečnim belim šarama, pa liče na nisku bisera i to je važno prilikom razlikovanja od drugih sličnih vrsta. Ipak tačnu determinaciju mogu obaviti samo lica koja imaju osnovna takonomska znanja. Gusenica je je zelene do roze boje.

 

Gusenica se razvija na paradajzu, krompiru i drugim vrstama iz familije pomoćnica. Postoje podaci i o štetama na mahunarkama. Štete prave na svim delovima paradajza. Gusenice prave mine na listovima hraneći se tkivom između gornje i donje površine lista. Takođe se ubušuju u plod i on se ne može koristiti za upotrebu. Štete mogu biti i do 100%. Na krompiru pravi prvenstveno štete na nadzemnim biljnim organima, ali u zadnje vreme se mogu naći podaci i o oštećenjima krtola. Već početkom aprila se mogu hvatati prvi primerci.

 

Selektivnost klopke prema istraživanju u Mađarskoj je podpuna. Nisu hvatane druge slične vrste.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

RAG - delta Csalomon® klopka je odlična za rano odkrivanje i praćenje brojnosti paradajzovog moljca. Ukoliko do sada nije zabeležna pojava paradajzovog moljca u blizini, preporučuje se upotreba jedne RAG klopke, bez obzira na broj plastenika koji imate. Ukoliko je moljac zabeležen, preporučuje se upotreba po jedne klopke na svaki plastenik. Ukoliko se feromonska kapsula postavi iznad posude sa vodom plave boje u plasteniku, može da posluži za masovno izlovljavanje moljaca. Tada je u vodu potrebno dodati i par kapi deterdženta za suđe, kako bi se privučeni moljci davili u vodi.

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved