Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Žuti moljac grožđa - Eupoecilia ambiguella

 

 

 

Opis: Telo leptira je 6 do 7mm dužine, a raspon krila 13 do 15mm. Prednja krila su bledožuta do slamenožuta, sa karakterističnom trouglastom šarom mrke boje. Zadnja krila su sivobela, sa braonsivim resama. Biljke domaćini su: grožđe i ribizle. Štete:. Larve prve generacije u proleće uništavaju cvetove, posebno one koji su nisko na čokotu. Larve druge generacije oštećuju bobice praveći rupe u njima.

 Klopku treba postaviti u vinogradu u visini najviših listova, zavisno od uzgojnog oblika, obično na visinu od 1 do 1.5 m. Početak ulova leptira je obično sredinom aprila.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): u blizini šume se hvataju mnogo veći leptiri roda Cnephasia. Hvata se i C. acullyana, koja je malo manja od žutog moljca, ali su njegova krila jednolično tamno siva, skoro crna.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Klopke su široko rasprostranjen alat za odkrivanje pojave, praćenje dinamike leta leptira i određivanje potrebe i momenta suzbijanja. Suzbijanje je potrebno ukoliko se tokom nedelju dana uhvati više od 25 do 30 leptira. Kada je ostvaren prag štetnosti od 25 leptira za nedelju dana preporučuje se upotreba insekticida, nakon 10 do 14 dana. Prag štetnosti za svaki uzgojni oblik i klimatske uslove treba proveriti, a to se lako uradi tako što se ostavi deo neoprskanih čokota.

  

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved