Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 

Pamukova sovica – Helicoverpa armigera

 

Leptir ima raspon krila 35 do 40mm. Osnovna boja prednjih krila je od krem do svetlo sivobraon. Šare na krilima su nešto tamnije. Zadnja krila su svetlija, sa širom tamnijom prugom koja prati oblik ruba krila.

Biljke domaćini: u Srednjoj Evropi su mnoge gajene biljke. Najradije oštećuje kukuruz, paradajz, papriku, boraniju... Gusenice su ubušuju u plodove i klip kukuruza. Prisustvo gusenice u plodu otkriva mala rupa na površini. Leptiri su selice iz Mediterana u Srednju Evropu.

Klopka treba da se postavi u visini vrha gajene biljke. Mužjaci se skupljaju obično na žbunju i živicama u okolini njiva, pa se klopke mogu postaviti i na njih. Pojedinačni leptiri počinju se loviti početkom maja. Od sredine juna leptiri su brojniji i tada klopka obavezno treba da je u polju.

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima u Mađarskoj): povremeno se ulove pojedinačni primerci Heliothis maritima ili H. viriplaca. Ove vrste se lako prepoznaju po tamnijim zelenim i crnim šarama na krilima. Poneki primerak Discestra dianthii se takođe ulovi, ali su mnogo manji i tamno mrke boje. Ponekad se ulove i moljci, ali su oni mnogo manji  i ne mogu se pomešati sa pamukovom sovicom.

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje.

Ukoliko se klopka koristi radi odkrivanja prisustva, preporučuje se delta klopka RAG.  Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće. Kada su leptri brojniji lepljiva ploča se potpuno prekrije leptirima za jedan dan! Kada se lovi veliki broj leptira bolje je koristiti VARL+ tip klopke. U donju posudu se tada može sipati voda u kojoj će se insekti daviti (tada ih je teško tačno prebrojati) ili insekticid na bazi dihlorvosa ili malationa.

Iznenadno povećanje ulova leptira na VARL+ klopci je znak da ujedno počinje masovno piljenje larvi u usevu kukuruza. U usevu povrća, već i pojedinačni ulovljeni primerci su signal da treba početi sa redovnim pregledima biljaka na prisustvo jaja.

 

 

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

                                                      www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved