Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Miner mramornih mina - Lithocollethis blancardella

 

 

Opis: Telo moljca je 4 do 5 mm dužine. Raspon krila je 8 do 10 mm. Prednja krila su zlatno mrke boje sa klinastim šarama srebrne i bele boje. Krila su izdužena, uska. Teško se razlikuje od ostalih minera bez detaljne determinacije.

 

Biljke domaćini su jabuke, kruške, ali i šljive i mušmule. Larve se hrane minirajući list. Mine najpre bivaju uočljive sa donje strane lista. Mine su izdužene, 1,5 do 2,5 cm dužine i 5 do 8 mm širine, ogranićene su jačnim lisnim nervima. Izmet larve se vidi kao sitne crne tačne u mini. Jak napad može da izazove podpuno prevremeno opadanje lista u jesen.

 

Klopku treba obesiti u krošnju, na visinu od 1 do 1,5m visine. Uobičajeno vreme pojave leptira je krajem marta.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): zavisno od lokaliteta u klopku se hvataju i druge vrste roda Lithocollethis. Ipak njihova brojnost je obično mala pa ne utiče na odluke o merama zaštite. Na istoku Mađarkse je hvatan veći broj leptira vrste Lithocollethis gerasimovi, ali ova vrsta pravi slične štete kao miner belih mina, pa ni ovo ne utiče na odluke o merama zaštite. U blizini šuma mogu se loviti i Grapholita i Cydia vrste, ali su one mnogo veće i ne mogu se pomešati sa minerima.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Početnu pojavu minera okruglih mina obično kontrolišu njihovi prirodni neprijatelji, najčešće parazitoidi opnokrilci. U proleće, ako izostane pojava prirodnih neprijatelja (obično usled primene neselektivnih insekticida u pogrešno vreme), pojava ovog minera se drastično poveća tokom par nedelja. Ove klopke su odlične za odkrivanje pojave. Ukoliko ulov nije veći od 100 leptira tokom 3 do 4 dana, obično nije potrebno suzbijanje insekticidima. Ipak ovaj broj treba uzeti sa rezervom, u zavisnosti od uslova gajenja, biljne vrste i slično. U slučaju velike brojnosti preporučuje se upotreba selektivnih insekticida, koji su bezbedni za parazitoide i živnotnu sredinu.

  

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved