Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Pepeljasti grožđani moljac - Lobesia botrana

 

 

Telo leptira je dužine 5 do 7 mm. Raspon krila je 12 do 14 mm. Prednje krilo je mrko, sa rđastim, plavo sivim ili šarama bež boje. Zadnje krilo je sivo belo sa resicom mrke boje.Gusenica se razvija na vinovoj lozi, ribizli, jagodama i višnjama. U proloće gusenice prve generacije prave rupe u cvetnim pupoljcima i zametnutim bobicama, i podpuno ih uništavaju. Gusenice druge generacije  se ubušuju u bobice i hrane se unutar njih. Jedna gusenica uništi veći broj bobica. Tokom godine često razvija i treću generaciju tokom avgusta i septembra. Larve te generacije se ubušuju u podpuno zrele bobice. U slučaju vlažnih vremenskih uslova, štete grožđanog moljca dovode do masovne pojave truleži bobica (Botrytis-a).

Klopka se postavlja unutar vinograda, najbolje u između lisnih pupoljaka i u visini gde se razvijaju grozdovi (što zavisi od uzgojnog oblika), obično na visinu od 1 do 1,5 m. Uobičajeno vreme pojave leptira u Srbiji je početkom aprila. Informacija o očekivanoj pojavi leptira u Srbiji se na osnovu sume efektivnih temperatura daje na sajtu www.agroupozorenje.rs. Pri sumi efektivnih temperatura od 30 treba postaviti klopke u vinograd.

 

Selektivnost prema istraživanju u Mađarskoj: hvata se i određeni broj letpira roda Sterrha odnosno Idaea spp (familija Geometridae - grbice), koji su najmanje dva puta veći od grožđanog moljca. Takođe njihova krila su manje više jednolične krem ili sivo mrke boje. Ponekad se ulovi i veći broj Agrotis segetum - ozime sovice, ali su ovi leptiri trostruko veći od grožđanog moljca.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.U slučaju da se feromon ne upotrebljava odmah posle isporuke, strogo se preporučuje čuvanje mamka na -10OC. Ako se čuva na sobnoj temperaturi, struktura feromona se može nepovratno promenuti i postati nekorisna posle nekoliko meseci. U zamrzivaču se može čuvati godinu dana, bez gubljenja efikasnosti.

 

Ukoliko se prva generacija leptira prati i suzbije, suzbijanje druge i treće generacije obično nije potrebno.

 

 

PRAKTIČNA UPOTREBA KLOPKI

 

Razlike u pojavi pepljastog grožđanog moljca  od lokaliteta do lokaliteta su velike. One su posledica velikih razlika između primenjenih tehnologija gajenja grožđa, izolovanosti i veličine vinograda i meteoroloških faktora. Tako postoje vinogradi u kojima je brojnost veoma mala, sa jasno izraženim generacijama, a istovremeno postoje i vinogradi gde je brojnost smotavca veoma velika i gde praktično ne postoji prekid u letu leptira od početka aprila do sredine septembra.

 

Na osnovu brojnosti leptira na klopci pravi se strategija suzbijanja.

     U slučaju malih brojnosti, na osnovu iskustva, ukoliko se za 3 do 4 dana lovi 10 do 15 leptira (25 do 30 za nedelju dana) suzbijanje nije neophodno. Štete se javljaju na veoma malom broju grozdova.

     U slučaju da se na klopku hvata 16 do 30 leptira za 3 do 4 dana (30 do 60 nedeljno), obavezno je potrebno vršiti suzbijanje.

     Ukoliko se koristi Runner 240SC tretman treba raditi čim se zabeleži povećanje brojnosti, jer oni deluju u dodiru sa sveže položenim jajima.

     Ukoliko se koriste Coragen, Exirel ili Avaunt, tretman treba uraditi 3 do 5 dana nakon povećanja brojnosti, jer oni najveću efikanost imaju ukoliko se nanesu na jaja pred piljenje.

     Ukoliko se koriste insekticidi na bazi piretroida, Lannate ili Laser 240SC tretman treba uraditi 5 do 7 dana nakon povećanja brojnosti, jer oni deluju na ispiljene gusenice.

     U slučaju da je brojnost leptira veća od 30 tokom 3 do 4 dana (60 i više nedeljno), i takva brojnost traje duže od 7 dana, preporučuje se kombinovanje aktivnih materija koje deluju na različite stadijume razvoja moljca, skraćivanje razmaka između primene insekticida, povećanje količina vode i dodavanje okvašivača.

     Tretmane je potrebno ponavljati, sve dok se brojnost na klopkama ne spusti ispod 30 moljaca na nedelju dana.

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved