Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

Muva višnje i trešnje - Rhagoletis cerasi i

istočna muva višnje i trešnje Rhagoletis cingulata

 

   

 

Telo muve višnje je dužine 3 do 4 mm. Osnovna boja je crna. Glava je žućkasto mrka, a grudni deo tela je žut u blizini osnove krila. Krila su sa velikim crnim šarama. Trup je takođe crn, kod nekih primeraka je sa  crnim rubom segmenata sa žućkastom bojom. Istočna muva višnje je malo veća, a razlika se ogleda u šari na krilima koja se vidi na slici.Larva se razvija na višnji i trešnji, tako što se hrani mesom ploda. Kada se rascepi oštećeni plod vidi se beo crv dužine 5mm u blizini koštice. U Evropi višnjina muva je glavna štetočina višnje i trešnje, koja ako se ne kontroliše pravi štete na 50 do 100% plodova. Od najveće važnosti je da se klopka postavi na vršni deo krošnje sa sunčane strane, jer višnjina muva ne voli mrak ni senku!

 

Uobičajeni početak leta u Srednjoj Evropi je kraj aprila, a pojavom istočne muve višnje let muva na višnji i trešnji se produžio do kraja avgusta. Početak leta muve se dešava pri sumi efektivnih temperatura od 400.Podaci za Srbijuo sumama evektivnih temperatura se vide na internet sajtu www.agroupozorenje.rs i pri sumi od 380 treba postaviti klopke u voćnjak.

 

Selektivnost Csalomon PALz klopke (na osnovu istraživanja u Mađarskoj): klopka hvata podjednako uspešno obe vrste muva. Fluorescentno žuta boja klopke privlači i mnoge druge insekte i veliki broj muva, ali se višnjine muve prepoznaju po karakterističnim šarama na krilima i žutom bojom na grudnom delu.

 

Dužina trajanja Csalomon PALz klopke u poljskim uslovima: žuta boja je pretežno odgovorna u privlačenju muva. Dodatni atraktant koji se isporučuje uz klopku nije feromon.On sadrži hranidbeni mamak. Hranidbeni mamak povećava ulov za 50 do 70%. Za razliku od feromonskih klopki, ova klopka hvata podjednako i mužjake i ženke. Klopka zadržava efiksanost sve dok lepljiva površina ne bude pokrivena insektima. To se dešava obično u roku od 6 do 8 nedelja, zavisno od vremenskih uslova i broja insekata. Klopka se koristiti za otkrivanje pojave i praćenje leta i brojnosti višnjinih muva. Nakon postavljanja, lepljive ploče treba kontrolisati svaki ili svaka dva dana. Od dana kada se ulove prve muve, dovoljno je brojati muve dva puta nedeljno. Muve nakon prve pojave moraju da se hrane 10 do 15 dana da bi polno sazrele. Zato ne treba žuriti sa upotrebom insekticida. Ukoliko se tokom 7 dana ulovi manje od 3 muve, nije potrebno vršiti suzbijanje. Ukoliko se tokom 7 dana ulovi 3 do 5 muva suzbijanje obaviti nakon 7 do 10 dana posle tog ulova. Ako se lovi više od 5 muva na nedeljnom nivou, suzbijanje obaviti u roku od 5 do 7 dana nakon tog ulova. Dalja upotreba insekticida zavisi od brojnosti muva na klopci i vremena sazrevanja koje je osobina svake sorte višnje i trešnje. Prema iskustvima iz Švajcarske u baštama, i organskoj proizvodnji, štete od muva mogu biti smanjene na prihvatljiv nivo ukoliko se tokom celog perioda leta primeni 2 do 8 klopki po velikim stablima. Istočna muva višnje je preneta iz Severne Amerike u Evropu osamdesetih godina. Prema iskustvu njihov let počinje kasnije od domaće višnjine muve, to jest sredinom ili krajem juna, i nastavlja se i nakon berbe sve do sredine ili kraja avgusta.

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

 

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

                                                      www.agroupozorenje.rs

 

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved