Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Miner belih mina - Lithocolletis corylifoliella

 

 

Opis: Telo je 5 do 6 mm dužine, a raspon krila je 9 do 11mm.  Leptir je veći od leptira ostalih vrsta minera. Kada miruje vide se samo prednja krila i ona su svetlo mrka, sa talasastim belim linijama. Zadnja krila su siva sa slameno - žutim resama. Krila su izdužena i uska. Za sigurno razlikovanje od drugih vrsta roda, primerci moraju biti pregledani od strane stručnih lica.

 

Glavne biljke domaćini su jabuka i kruška, ali se javlja i na gunji, šljivi, višnji, bademu i mušmuli. Larva se hrani minirajući list. Mine su najpre crveno mrke, kasnije postaju sjajne, srebrne okruglaste, ovalne. Razvijene mine su izdužene, mrke unutrašnjosti., sa naboranom površinom. Jako napadnuti listovi postaju mrki i prevremeno mogu da odpadnu.

 

Feromonsku kopku treba postaviti na granu unutar krošnje na visini od 1 do 1,5m visine. Uobičajena pojava prvih leptira je početkom aprila.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske) je podpuna. Samo slučajno se ulove pojedinačni primerci drugih vrsta.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Početnu pojavu minera mramornih mina obično kontrolišu njihovi prirodni neprijatelji, najčešće parazitoidi opnokrilci. U proleće, ako izostane pojava prirodnih neprijatelja (obično usled primene neselektivnih insekticida u pogrešno vreme), pojava ovog minera se drastično poveća tokom par nedelja. Ove klopke su odlične za odkrivanje pojave. Ukoliko ulov nije veći od 100 leptira tokom 3 do 4 dana, obično nije potrebno suzbijanje insekticidima. Ipak ovaj broj treba uzeti sa rezervom, u zavisnosti od uslova gajenja, biljne vrste i slično. U slučaju velike brojnosti preporučuje se upotreba selektivnih insekticida, koji su bezbedni za parazitoide i životnu sredinu.

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved