Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Drvotočac - Cossus cossus

 

 

 

Opis: Telo je debelo, jako. Raspon krila je 60 do 95mm. Osnovna boja krila je mrka, sa belim crtama. Na prednjim krilima ima tri tamnije mrke cik cak linije. Zadnja krila su  svetlije mrka, sa tamnijim šarama.

Gusenice se razvijaju na jabuci,, topoli, vrbi, ali i na skoro svim drvenastim biljkama. Najradije napada oštećena stara drva i biljke u stresu, ali kada se prenamnoži ne bira previše nego se ubušuje u gotovo sve vrste drva.

 

Štete: pravi gusenica bušeći hodnike u stablu i granama. Leđa gusenice su crvena a sa boka je krem žute boje. Prisustvo gusenica  se  prepoznaje  po  izemtu  ispod  hodnika  koji  je crvenkaste boje dok je svež. Oštećena stabla i grane se lako lome pod naletima vetra. Gusenica se razvija dve godine u hodnicima gde i prezimi. Ženke su slabi letači, pa ako je drvotočac negde prisutan, štete će ubrzo biti mnogostruko veće.

Klopku treba postaviti na visini od 1.5 do 2 m. Uobičajena pojava drvotočca u Srbiji je sredinom maja i početkom juna, a leptiri postaju brojniji sredinom juna.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): privlači veliki broj moljaca (8-10mm raspon krila), posebno u blizini šuma. Retko se hvataju i leptiri sovice Amathes triangulum, ali je drvotočac mnogostruko veći pa se ne može pomešati sa njim.

 

Dužina trajanja Csalomon® feromona zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. U uslovima male brojnosti se može koristiti RAG klopka, ali ako se brojnost poveća ona se prepuni leptirima za dan dva. Stoge je vršasta klopka VARb3 pogodnija, visoko efikasna za odkrivanje već i male brojnosti granotočca, a takođe i za masovan ulov.

Klopka se koristi za odkrivanje prisustva i dinamike leta leptira. Pojedinačno ulovljeni leptiri ne znače da će biti značajnih šteta. U slučaju većeg ulova, treba računati da će piljenje gusenica početi tek za 12 do 15 dana. Jaja su veoma odporna na insekticide. Zato insekticid treba primeniti za 12 do 15 dana kako bi sveže ispiljene gusenice došle u kontakt sa njim. Preporučuje se primena insekticida na bazi hlorpirifosa (na primer Pyrinex) koje treba primeniti prskanjem stabala. U slučaju da povećana brojnost traje duže od 10 dana, suzbijanje treba ponoviti. Gusenice koje se ubuše je moguće suzbijati jedino injektiranjem insekticida direktno u hodnik larve, nakon čega se rupa zatvara kalemarskim voskom.  U Italiji se za masovno izlovljavanje koristi 8 do 10 trapova po hektaru.

 

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

                                                              www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved