Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Šljivine ose - Hoplocampa flava, testudinea i minuta

 

 

 

 

Ose su veličine 4 do 5 mm. Nervatura krila je jasno vidljiva na oba para krila. Krajevi krila su zaobljeni. Telo je veliko, zaokruženo, grudni deo i trup su široko spojeni. Lete tokom dana, najviše po sunčanom vremenu. Telo je kod H. flava braonkasto ili crvenkasto žuto, kod H. testudinea je donja strana žuta a gornja mrkocrna, a kod H. minuta je crno.

 

Pagusenice se razvijaju na šljivi, kajsiji i Prunus cerasifera, a retko i na višnji i trešnji. H. flava se razvija i na trnjini. Osice se hrane polenom i nektarom. Osim na navedenim biljkama na kojima se razvija pagusenica, osice se hrane i na cvetovima breskvi, krušaka, jabuka i Forsitia spp. Jaja polažu na čašične listiće i pagusenice se posle piljenja, koje se dešava neposredno posle cvetanja, ubušuju u tek formirani plod. Kasnije se ulazno i izlazno mesto lako uočavaju.

 

Pagusenica se hrani mesom ploda oko semenke, ali i semenkom dok je koštica meka. Unutar oštećenog ploda se uočava izmet. Izmet ima karakterističan miris. Oštećeni plodovi obično opadaju tokom prve polovine juna.

 

PALf bele lepljive klopketreba postaviti na gornjem delu krošnje drveta, tako da bela strana bude izložena suncu što duže tokom dana. Kada se potpuno završi cvetanje, najbolje je klopke ukloniti iz voćnjaka, jer će se na nju početi loviti prirodni neprijatelji, koji dalje mogu da smanje brojnost štetočina u voćnjaku. Uobičajen početak hvatanja u Mađarskoj je početak aprila.

 

Selektivnost: klopke prema istraživanju u Mađarskoj hvataju i druge vrste roda Hoplocampa spp, ali pojedinačno, slučajno. Druge vrste ovog roda se prepoznaju po drugačijem obliku krila. Ponekad se love i korisni insekti, pa nakon završenog cvetanja, klopke treba skloniti. Prema literaturi osim navedene dve ose hvataju se i Hoplocampa brevis, H. testudinea, Quadraspidiotus perniciosus, Byturus tomentosus, razne muve…

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. Klopka zadržava efikasnost sve dok cela lepljiva površina ne postane prekrivena insektima. Do zasićenja površine klopke dolazi obično posle 6 do 8 nedelja korišenja, što je više nego dovoljno da pokrije ceo period leta osica.Klopka otkriva pojavu i prati let osica. Upotreba insekticida zavisi od brojnosti i krivulje brojnosti leta osica.

  

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved