Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Pandemis heparana - uvijač lista

 

 

Opis: Telo leptira je 8 do 13 mm dužine. Raspon krila je 18 do 24 mm. Osnovna boja prednjih krila je crveno mrka do mrko žute boje. Osnova krila je tamnija, pa sledi svetliji kos, poprečni pojas. Posle njega je opet tamniji pojas, pa opet svetao, a vrh je taman.

 

Gusenica se razvija na jabuci, krušci, gunji, mušmuli, bademu, breskvi, šljivi, trešnji, kajsiji, jagodama, kupinama, malinama, ogrozdu...

Štete pravi u proleće bušeći pupoljke, praveći karakteristične zapredke na mladim izdancima. U toku leta, larve najčešće prave štete praveći mozaik na površini ploda i listovima. Najradije se hrane blizu drške ploda što prouzorkuje truljenje ploda.

 

Klopku treba postaviti na granu na visini od 1,5 do 2 m u krošnji drveta. Kod nižih biljaka (ogrozd, jagode...) klopku treba postaviti u nivou najvišljih delova gajenih biljaka. Obično klopku treba postaviti početkom maja.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): klopka može da privuče i sakupi i prilično veliki broj vrste Etiella zinckenella, a ti leptiri su mnogo užih krila  sa narandžastim poprečnim poljima. Neke vrste roda Yponomeuta spp. su takođe hvatane, ali one imaju sivo bela krila. Nekad su uhvati i manji broj vrsta rodova Archips i Argyrotaenia, ali se njihova krila vrlo jasno razlikuju od uvijača lista. Nekada se tokom proleća lovi i sovica Polia nebulosa, a tokom leta sovica Noctua fimbriata, ali su one mnogo veće.

 

Trajnost Csalomon® klopki zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedna feromonska kapsula traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće. Klopka je idealna za određivanje vremena masovne pojave leptira.

 

 

 

 Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved