Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

Kupusni moljac - Plutella maculipennis

 

 

Opis: Telo leptira je 6 do 8mm dužine. Raspon krila je 12 do 15 mm. Prednja krila su uska. Spoljašnji rub prednjih krila lučno završen. Osnovna boja mužjaka je sivo mrka, a kod ženki mrka, ovično sa srebrnim primesama. Donji deo krila je mnogo svetliji. Kada se odmara, spaja krila iznad tela, pa beli pojas postaje širok, jasno uočljiv. Antene u mirovanju drži okrenute unapred, što je karakteristika ove vrste.

 

Biljke domaćinisu kupusnjače: kupus, karfiol, ali i uljana repica, slačica, salata, radič...

Štetnost:  mlade gusenice prave mine ili izgrizaju samo donju stranu lista praveći prozorčiće. Porastom lista, prozori pucaju i otvaraju se rupe, koje porastom lista postaju velike. U slučaju jačeg napada list najpre pobeli, a kasnije rupe zauzimaju veći deo lisne površine. Veće gusenice prave rupe u listovima ali i glavicama.

 

Vreme i mesto postavljanja: Obično klopku treba postaviti krajem marta. Preporučeni tip klopke je delta RAG.Klopku treba postaviti u visini gornjeg dela kupusnjače na kojoj se prati brojnost, od 20 do 70 cm visine.Zavisno od useva na kome se brojnost prati za jednu godinu je potrebno tri do 6 feromona. Brojnost na klopci tokom toplijih dana treba kontrolisati najmanje dva puta nedeljno zbog brzog razoja štetočine.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): klopka može da privuče i leptire roda Mamestra – kupusna sovica i Oligia spp. sovica alisu one mnogo veće i ne mogu se pomešati sa kupusnim moljcem.

 

Trajnost Csalomon® klopki zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature mamak traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda predlaže se postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće. Kupusni moljac nije dobar letač. za premeštanje na veće udaljenosti koristi vazdušne struje. Na klopku dolaze leptiri iz okruženja od desetak metara, što je sasvim dovoljno za manje parcele. Za parcele veličine hektar i više, preporučuje se postavljanje klopke na bar dva mesta, kako bi rezultat praćenja bio tačniji.Piretroidi se upotrebljavaju tokom masovnog ulova leptira i do pet dana posle njega. Piriproksifen pet do sedam dana posle masovnog ulova leptira. Affirm 095SC, Avaunt, Alverde, Coragen, Exirel, Lepinox plus upotrebljavaju se 7 do 10 dana posle masovnog leta leptira. U slučaju da su leptiri brojni duže od 7 dana, obavezno ponoviti suzbijanje.Tokom sezone obično je potrebno kupusnog moljca suzbijati veći broj puta.

  

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved