Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

 

Breskvin smotavac - Grapholita molesta = Cydia molesta

 

 

 

Opis: Telo leptira je 5 do 7 mm dužine, a raspon krila je 9 do 13 mm. Prednje krilo je mrko crne boje, sa redovima belih dlačica duž resice krila. Složene oči su pepeljasto sive boje. Zadnja krila su braonkasto žute boje.

 

Biljke domaćini su breskva, nektarina i šljiva, ali i kajsija, kruška i jabuka. Na breskvama larva tokom proleća prouzrokuje odumiranje mladih vrhova grana dužine 8 do 10cm bušeći rupe u njima. Tokom leta oštećuje plodove, iz njih curi smola ili se ubuše u plod i hrane na površini koštice.

Klopku treba postaviti u krošnju na visini od 2 do 2,5m. Početak lova u Mađarskoj je sredinom meseca aprila. Tačno vreme početka leta u Srbiji se na osnovu sume efektivnih temperatura može naći na sajtu www.agroupozorenje.rs.

 

Selektivnost (na osnovu iskustava u Mađarskoj): Zavisno od lokaliteta Csalomon® klopka hvata i leptire vrste Epiblema scutulana, koja je duplo veća od breskvinog smotavca. U blizini šuma se hvataju leptiri Pammene spp. koji imaju značajno beličastija prednja krila. Najveći problem kod selektivnosti je hvatanje šljivinog smotavca, koji je toliko sličan, da se na osnovu izgleda krila teško može uraditi tačna determinacija. Dobra selektivnost se može postići jedino ukoliko se lepljiva ploča stavlja u klopku samo u periodu od podneva do večeri, jer tada leti breskvin smotavac. Šljivin smotavac leti samo tokom svitanja, to jest od kraja noći do ranog jutra. Naravno ukoliko u blizini nema stabala šljive, ovaj problem nije značajnije izražen.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Zaštita voća je najefikasnija ukoliko se tretman obavi u vreme pojave mladih larvi i pre ubušenja u granu ili plod. To se dešava obično 7 do 10 dana posle najveće brojnosti leta leptira. Prema literaturnim podacima zaštitu je potrebno raditi ako se u  proseku hvata 3 do 4 leptira tokom 3 do 4 dana. U okućnicama i organskoj proizvodnji štete se mogu svesti u prihvatljive granice ukoliko se duži period postavi 1 do 2 klopke po drvetu. U slučaju da će se lepljiva ploča prepuniti leptirima, treba je odmah zamenuti novom.

 

 

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

 

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved