Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Krompirov moljac – Phthorimaea operculella

 

 

Opis: Raspon krila je 10 do 15mm. Krila su izdužena, sa dugim dlakama na donjem rubu krila. Prednja krila su mrko siva ili siva, sa malim tamno sivim mrljama. Zadnja krila su svetlo siva. Antene su tanke, duge odprilike koliko i telo.

 

Štete pravi larva na krompiru i duvanu, ali se može razvijati i na patlidžanu, paradajzu, paprici, kerećem grožđu, tatuli. Na početku vegetacije gusenice se razvijaju u listovima, praveći mine, a kasnijese ubušuju i u lisne drške i krtole. Na krtoli se najpre vide crvene tačke na mestu gde se gusenica ubušila, a kasnije na krtoli se uočava izmet larvi. Hodnici u grtoli omogućavaju pojavu truleži. U skladištu bez hlađenja, moljac nastavlja razvoj, pa krompir biva u podpunosti uništen u periodu od mese dva dana.

 

Klopku treba postaviti u krompirište u visini gornjeg dela biljaka, na visinu od najviše 1m. Uobičajena pojava leptira u Srednjoj i Južnoj Evropi je kraj aprila.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Bugarske i Mađarske): je odlična i u poljima krompira hvata samo krompirovog moljca. U blizini voćnjaka i šuma, povremeno se miner belih mina (L. corylifoliella) hvata, ali su oni manji, sa drugačijim šarama na krilima, pa se ne mogu zamenuti.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Klopka se može koristiti za odkrivanje i praćenje brojnosti pojave leptira. Na osnovu ulova se može predvideti najbolje vreme za suzbijanje, a ono je obično potrebno samo ako se hvata više od 15 do 20 leptira dnevno.

operculella.JPG

 Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved