Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Mrki smotavac - Archips podana

 

 

Opis: Telo leptira je 9 do 13 mm dužine. Raspon krila je 19 do 23 mm kod mužjaka i 23 do 27 mm kod ženki. Vrh prednjih krila je u vidu srpa. Osnovna boja prednjih krila varira od mrke do crvenomrke. Deo krila do tela je svetliji, a zatim ide tamniji pojas koji prema rubu krila postaje svetliji, sa tamnom nervaturom krila.Vrh krila je sa tamnijom prugom i pegom. Zadnja krila su u osnovi sivomrka, a prema rubu prelazi u narandžasto žutu boju. Biljke domaćini su: jabuka, kajsija, mušmula, šljiva, višnja, trešnja, ribizla, ogrozd, ali i na mnoge drvenaste biljke i žbunje.

 

Štete: prezimljava gusenica koja u proleće oštećuje pupoljke i mlado lišće, a nekada i plodove. Druga generacija gusenica se tokom juna, jula i avgusta hrani na lišću.

Klopku treba postaviti u krošnju na visinu od 1,5 do 2 m. U žbunastom voću klopka treba da je na visini vrha žbunova. Uobičajena pojava leptira je sredinom maja.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): ponekih godina se hvata veći broj leptira roda Zygaena. Ti leptiri su mnogo veći, crne su boje sa crvenim ili belim pegama. Telo im je crno sa crvenim ili žutim pojasom. Ponekad se hvataju i leptiri roda Yponomeuta, ali su oni mnogo užih krila, bele boje sa sitnim crnim tačkama.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

 

Klopke su odlične za odkrivanje pojave i praćenje dinamike leta leptira. U godinama sa povoljnim uslovima za ovu vrstu, svaka generacija može imati nekoliko perioda masovne pojave. Primena insekticida je najefikasnija kada su larve tek ispiljene. Na osnovu iskustva, insekticid iz grupe regulatora rasta (Insegar, Match, Harpun ili Lascar) treba primenuti 10 do 14 dana posle prvog ulova leptira. Ako je let leptira produžen a brojnost na klopci velika, preporučuje se drugi tretman na 10 do 12 dana nakon prvog, a mogu se koristiti i insekticidi drugih mehanizama delovanja.

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

     www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved