Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Jabučni smotavac - Cydia pomonella - Carpocapsa

 

 

Opis: Telo leptira je 9 do 12mm dužine. Raspon krila je 18 do 22mm. Prednje krilo je sivo mrko, sa dve mrlje boje bronze, koje imaju metalik sjaj, na krajevima krila. Zadnja krila su mrko - siva, sa svetlijim šarama. Gusenice se razvijaju na jabuci, krušci, dunji, orahu i drugim voćkama.

Štete: obično larva buši hodnik u mesu ploda od površine do semenki. Nakon ubušenja u plod, plod usporava ili prestaje da raste, a u većini slučajeva plod opada pre sazrevanja.  Klopku treba postaviti na rub krošnje, na visini od 2 do 2,5m, uvek na gornjem delu krošnje.  Uobičajen početak pojave leptira je krajem aprila.

Informaciju o očekivanom početku leta leptira na osnovu sume efektivnih temperatura za Srbiju možete naći na sajtu www.agroupozorenje.rs. Početak leta se očekuje pri sumi efektivnih temperatura 65. Različitih godina to se dešava u periodu od 10. do 28. aprila i tada klopka već treba da je postavljena u voćnjaku! Zbog pojave treće generacije, klopke treba pregledati sve do 10. septembra. U jednom voćnjaku je preporuka da se postave dve klopke, koje će biti udaljene najmanje 20 metara jedna od druge. Ukoliko se u voćnjak postavljaju klopke drugih vrsta i one treba da se udalje najmanje 20 m, jedna od druge.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): malobrojan ulov vrsta iz roda Hedya spp. Ona se razlikuje od jabučnog smotavca po tome što ima beličastu šaru duž ivice prednjih krila.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Kada se postavi nov feromon, najbolje je sledećeg dana pregledati brojnost, jer se dešava da prvog dana feromon privuče veći broj leptira od stvarne brojnosti. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

Za tačnu detekciju i praćanje jedan par klopki pokriva 1 do 5 ha površine. Prema iskustvu stručnjaka www.agroupozorenje.rs pri sumi efektivnih temperatra od 185 je ispiljeno 3% gusenica, a pri 325 je prisutan maksimum leta prve generacije.

U slučaju da se klopkama želi masovno izlovljavanje leptira, potrebno je postaviti 15 do 20 klopki po hektaru.

 

 

PRAKTIČNA UPOTREBA KLOPKI

 

Poslednjih nekoliko godina javljaju se velike razlike u pojavi jabučnog smotavca od lokaliteta do lokaliteta. One su posledica velikih razlika između primenjenih tehnologija gajenja jabuke, izolovanosti i veličine voćnjaka i meteoroloških faktora. Tako postoje voćnjaci u kojima je brojnost veoma mala, sa jasno izraženim generacijama, a istovremeno postoje i voćnjaci gde je brojnost smotavca veoma velika i gde praktično ne postoji prekid u letu leptira od sredine aprila do sredine septembra.

 

Na osnovu brojnosti leptira na klopci pravi se strategija suzbijanja.

     U slučaju malih brojnosti, na osnovu iskustva, ukoliko se za 3 do 4 dana lovi 1 do 2 leptira (2 do 3 za nedelju dana) suzbijanje nije neophodno, a štete se javljaju na veoma malom broju plodova.

     U slučaju da se na klopku hvata 3 do 8 leptira za 3 do 4 dana (6 do 15 nedeljno), obavezno je potrebno vršiti suzbijanje.

     Ukoliko se koriste insekticidi na bazi fenoksikarba (Insegar), piriproksifena, diflubenzurona, metoksifenozida (Runner) ili tebufenozida (Rebus) tretman treba raditi čim se zabeleži povećanje brojnosti, jer oni deluju u dodiru sa sveže položenim jajima.

     Ukoliko se koriste insekticidi na bazi hlorantraniliprola (Coragen), cijantraniliprola (Exirel), indoksakarba (Avaunt) ili emamektin benzoata (Affirm), tretman treba uraditi 3 do 5 dana nakon povećanja brojnosti, jer oni najveću efikanost imaju ukoliko se nanesu na jaja pred piljenje. Ukoliko se koriste insekticidi na bazi metomila, hlorpirifosa, piretroida, fosmeta, neonikotinoida, spinosada (Laser), spinetorama (Delegate)  virusa  (Cydia pomonela Granulo Virus) ili Bacillus thurigiensis ssp. kurstaki, tretman treba uraditi 5 do 7 dana nakon povećanja brojnosti, jer oni deluju na ispiljene gusenice.

     U slučaju da je brojnost leptira veća od 8 tokom 3 do 4 dana (16  i više nedeljno), i takva brojnost traje duže od 7 dana, preporučuje se kombinovanje aktivnih materija koje deluju na različite stadijume razvoja smotavca, skraćivanje razmaka između primene insekticida, povećanje količina vode i dodavanje okvašivača.

 

Tretmane je potrebno ponavljati, sve dok se brojnost na klopkama ne spusti ispod 2 do 3 leptira na nedelju dana.

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved