Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                    Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Repina pipa - Bothinoderes punctiventris

 

 Opis: Repina pipa je tvrdokrilac dužine 10 do 16 mm dužine i 4 do 6 mm širine, sa izduženom surlicom na vrhu glave. Krila su joj siva, sa velikim brojem crnih i belih pega. Na starijim primercima šare postaju tamnije, a pojedini primerci mogu biti i žućksato crvenih nijansi.

 

Biljke domaćini: su šećerna repa, stočna repa, cvekla, ali može da se hrani i na nekim korovima. Štetu pravi na listovima. Što je manja šećerna repa, to su štete veće, jer tada pojede vegetativni vrh biljke, pa je šteta podpuna. Larva se hrani na korenu, ali brojnost mora biti jako velika da bi šteta od larvi bila značajna. Klopku treba postaviti na površinu zemljišta. Uobičajena pojava pipe je krajem marta meseca.

 

Selektivnost Csalomon® klopke: je podpuna.U klopku mogu da uđu i drugi tvrdokrilci, koji su obično predatori, pa dolaze da se hrane ulovljenim repinim pipama, stoga klopku treba pregledati svaki dan.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 6 do 8 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje.

 

Feromonska kapsula se može postaviti i iznad kante ukopane gornjom ivicom do nivoa zemlje. Takođe može se koristiti klopka model TAL.

 

Feromoni su odličan alat za odkrivanje prve pojave na starim repištima, ali takođe i za praćenje naseljavanja novih polja šećerne repe. U slučaju da se želi korištenje feromona za masovno izlovljavanje, radi smanjenja šteta, prema preliminarnim rezultatima, potrebno je 15 do 30 klopki po hektaru.

  

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

     www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                    Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved