Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

Granotočac - Zeuzera pyrina

 

 

 

 

 

Opis: Raspon krila je 30 do 70mm. Osnovna boja krila je providno bela, sa izraženim metalik plavim tačkama koje su u redovima poređane između nerava krila. Grudni deo je beo sa 6 crnih tačaka a čelo glave je crno. Trbuh leptira je beo sa crnim dlakama.

Gusenice se razvijaju na jabuci, orahu, krušci, lesci, mušmuli, na mnogim drugim vrstama drveća i žbunja, ali i na malini, kupini.  Štete: obično larva buši hodniku granama. Ispod oštećenih  mestase može naći mnoštvo izmeta. Za razliku od drvotočca (Cossus cossus), gusenice granotočca žive u tanjim granama i stablima, koja se lako lome. Ubušuju se od visine 5 cm pa na gore.

Klopku treba postaviti najmanje 30 do 40 cm iznad najviših delova krošnje. Ova pozicija je od ključnog značaja za efikasnost klopke. Uobičajena pojava drvotočca u Srbiji je krajem maja i početkom juna, a leptiri postaju brojniji krajem juna.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): ukoliko se koristi VARb3 klopka je podpuna. Feromon privlači i staklokrilca Synanthedon tipuliformis. ali se on ne hvata u ovaj tip klopke. Nekada biva privučen veći broj tvrdokrilaca Anoxia orientalis, ali se i oni teško hvataju u ovako dizajniranu klopku Dužina trajanja Csalomon® feromona zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Vršasta klopka VARb3 je visoko efikasna za odkrivanje već i male brojnosti granotočca, a takođe i za masovan ulov. Upotreba klopke nam daje odgovor na vreme prisustva leptira i kretanje njihove brojnosti. U slučaju hvatanja pojedinačnih primeraka štete neće biti značajne. U slučaju povećanog ulova treba računati da će piljenje gusenica početi tek za 10 do 20 dana. Jaja su odporna na insekticide. Zato insekticid treba primeniti za 10 do 15 dana kako bi sveže ispiljene gusenice došle u kontakt sa njim. Preporučuje se primena insekticida na bazi hlorpirifosa (na primer Pyrinex) koje treba primeniti prskanjem stabala. U slučaju da povećana brojnost traje duže od 10 dana, suzbijanje treba ponoviti. Pošto gusenica vodi skriven način života, sprečavanje šteta nakon ubušenja je veoma teško

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

                                                              www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved