Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

 

Miner okruglih mina - Leucoptera scitella (= L. malifoliella)

 

 

Opis: Veoma mali leptiri. Telo leptira je dužine 2 do 3 mm, a raspon krila je 5 do 7 mm. Prednja krila su metalik (siva i sjajna), sa belim i narandžastim prugama na finim produžecima vrha krila. Zadnja krila su siva i izdužena. Leptiri odaju mnogo veći izgled zbog produženih resica na krilima.

 

Gusenice se razvijaju na jabukama, višnjama, trešnjama, krušci a ponekad i na dunji, šljivi, mušmuli i breskvi.  Gusenice prave okrugle mine unutar zelenog dela liske. Veličina pojedinačne mine se kreće od 10 do 18 mm. Unutar mine se u spiralno raspoređenim krugovima može uočiti i izmet gusenica. Ivica mine liči na plik. Kada gusenica napusti minu, površina mine dobija mrku boju. Jak napad minera okruglih mina može da prouzrokuje opadanje lišća pre nego što jabuka bude za berbu, pa jabuka ne može da sazre i ne može da se pripremi dobro za narednu vegetaciju.

 

Selektivnost: Csalomon® klopki prema iskustvima iz Mađarske: mogući su slučajni pojedinačni ulovi drugih minera.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

Početnu pojavu minera okruglih mina obično kontrolišu njihovi prirodni neprijatelji, najčešće parazitoidi opnokrilci. U proleće, ako izostane pojava prirodnih neprijatelja (obično usled primene neselektivnih insekticida u pogrešno vreme), pojava ovog minera se drastično poveća tokom par nedelja. Ove klopke su odlične za odkrivanje pojave. Postoje dva kritična perioda hvatanja: u aprilu i maju kako bi se pratila pojava leptria prve generacije i krajem jula, da bi se ustanovila brojnost doseljenika sa okolnih područja. Ukoliko ulov nije veći od 100 leptira tokom 3 do 4 dana, obično nije potrebno suzbijanje insekticidima. Ipak ovaj broj treba uzeti sa rezervom, u zavisnosti od uslova gajenja, biljne vrste i slično. U slučaju velike brojnosti preporučuje se upotreba selektivnih insekticida, koji su bezbedni za parazitoide i živnotnu sredinu.

 

 

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

 

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved