Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Staklokrilac - Synanthedon tipuliformis

 

 

Opis: Telo je dužine 10 do 12 mm. Raspon krila je 10 do 18mm. Prednja krila su skoro podpuno providna, sa jasno vidljivom nervaturom krila. Telo je crno sa plavkastim odsjajem. Na trbuhu mužjaka su prisutna četiri žuta prstena a kod ženki tri.

Štetnost: Glavne biljke domaćini su ribizle i ogrozd. Međutim može se razvijati i na lešniku, kleki, šljivi, malini, Euonymus europaeus... Gusenica se ubušuje u izdanke, pa žbunovi zaostaju u porastu, pojedini listovi prevremeno žute i otpadaju, grane se suše. U slučaju slabijeg napada grozdovi ne sazrevaju ujednačeno, pa je otežana berba, a u slučaju jačeg napada celi žbunovi pa i zasadi se suše.

Klopku treba postaviti na žbunove koji su malo višlji od ostalih. Time će klopka biti na prosečnoj visini vrhova grana u zasadu.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): je potpuna u zasadima ribizle i ogrozda. Povremeno se uhvate leptiri Zeuzera pyrina- granotočca, koji su mnogostruko veći od staklokrilca i imaju metalik plavocrne pege po celim krilima i telu.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Preporučuje se upotreba delta klopke (RAG) za otkrivanje pojave i praćenje brojnosti. Ukoliko se lepljiva ploča potpuno prekrije leptirima u roku od 1 do 2 dana, potrebna je češća promena lepljive ploče. U slučaju još veće brojnosti preporučuje se upotreba vršaste klopke (VARs+), i tada se u donju posudu mora sipati voda u kojoj će se insekti daviti (tada ih je teško tačno prebrojati) ili se u vodu stavi par kapi insekticida na bazi malationa (Etiol).

 

Suzbijanje štetočine je veoma teško jer gusenice žive unutar grana. Suzbijanje prskanjem je efikasno samo u momentu dok se gusenice ne ubuše u grane. Ako se na klopku hvata 5 do 10 primeraka tokom 3 do 4 dana, potrebno je izvršiti zaštitu preparatima iz grupe po IRACu 15 (diflubenzuron) ili 7 (fenoksikarb ili piriproksifen). Ukoliko navedena brojnost traje duže od 10 dana potrebno je uraditi više od jednog tretmana. Ukoliko je brojnost manja, dovoljno je uraditi jedan tretman par dana nakon pika u letu (najvećeg ulova leptira).

U okućnicama i organskoj proizvodnji, štete mogu biti svedene na prihvatljivu meru postavljanjem posuda zapremine 4 do 5 litara napunjene sokom od jabuka koji je u vrenju (fermentiše). Ove posude će privlačiti i mužjake i ženke. Efikasnost ovih posuda se značajno povećava ukoliko se feromon postavi na posudu iznad soka od jabuka. Vreme postavljanja ovih posuda se određuje feromonskim klopkama.

 

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved