Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Cikada vinove loze - Scaphoideus titanus

 

 

 

Opis: Dužina tela je 4,5 do 6 mm. Na telu ima crne šare u obliku strelica. Osnovna boja vrha glave je sedefasto bela, sa narandžasto-žutom prugom ispred očiju. Boja grudnog dela do krila je svetlo mrka do narandžasto mrka, sa dobro vidljivom nervaturom krila. Nervatura je crna, sa karakterističnim šarama.

Štete pravi larva na grožđu kada je jako brojna. Mnogo veća šteta je to što larva prenosi bolest - fitoplazmu Flavescence dorée, koja prouzrokuje zlatasto žutilo listova vinove loze, a za dve do tri godine propadanje najpre pojedinačnih čokota a zatim celog vinograda.

Simptomi fitoplazme se mogu uočiti na listovima, lastarima i bobicama. Da bi prepoznali fitoplazmu na nekom čokotu, ne treba gledati samo jedan simptom, nego kombinaciju više simptoma. Ponekad je promena boje listova blaga, pa se često može pomešati sa simptomima nedostatka hraniva. Kod belih sorti grožđa boja listova se menja u žutu, a kod crnih sorti se menja u crvenu. Dolazi do nekroze lisnih nerava, istovremeno se listovi uvijaju od ivica ka sredini, pa list dobija karakterističan trouglast izgled. U slučaju rane infekcije lastara, oni ne odrvene, ostaju savitljivi i stoje labavo, bez čvrstine. Na kraju leta i tokom jeseni lastari vise kao grane na žalosnoj vrbi. Tokom zime slabo odrveneli lastari su mnogo osetljiviji na mraz, pa izmrzavaju na mnogo višim temperaturama nego što je to uobičajeno. Ipak za tačnu detekciju fitoplazme Flavescens dorée su potrebne serološke metode u laboratoriji.

Životni ciklus cikade: Cikada prezimi u stadijumum jaje pod korom dvogodišnjih lastara. Larve se pile krajem maja i tokom juna. Prve odrasle cikade se javljaju početkom jula i prisutne su do kraja septembra.. Larve i odrasle cikade se hrane na naličju listova, uglavnom na donjem delu lisne mase. Da bi cikada postala infektivna mora da se hrani na zaraženoj biljci oko nedelju dana. Cikada počinje da prenosi fitoplazmu mesec dana nakon ishrane bolesnom biljkom i ostaje infektivna do kraja života.

 

Obojene Csalomon® klopke: privlače i druge insekte. Izgled i šare cikade vinove loze su veoma karakteristične, pa se zalepljeni insekti moraju pažljivo pregledati a cikade izbrojati. Ako se koriste fluorescentne lepljive ploče one love i tripsa Drepanothrips reuteri u većem broju. Tada se lepljiva ploča stavlja između listova na visini od 1,5m. Žuta strana treba da je što duže izložena suncu, a okolni listovi ne treba da dodiruju lepljivu površinu.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine i brojnosti nalepljenih insekata. Klopka zadržava efikasnost sve dok cela lepljiva površina ne postane prekrivena insektima. To se dešava za 7 do 20 dana. U slučaju da se lepljivom pločom potvrdi prisustvo cikade vinove loze, preporučuje se upotreba insekticida što pre i ponavljanje tretmana zavisno od daljeg prisustva cikada. Naredne godine treba uraditi zaštitu loze ranije, dok je cikada u stadijumu larva. Pažljivo pregledajte fiziološko stanje vinove loze na karakteristične simptome. Ako se sumnja na prisustvo fitolazme, treba raditi i serološko dokazivanje.

 

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved