Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 Staklokrilac - Synanthedon vespiformis

 

 

Opis: Raspon krila je 15 do 22mm. Središnje polje prednjih krila je nekad potpuno bakarno crveno, a nekad samo oivičeno tom bojom. Noge imaju žute pruge. Na trbuhu imaju žute prstenove na 2, 4 i 6 a ponekad i na 5 segmentu. Segmenti 1 i 2 su žuti samo sa strane. Dorzalna strana mužjaka je sa crnim dlakama koje su na vrhu trbuha sa metalik plavim sjajem.

Kao biljku na kojoj će se razvijati gusenica leptiri najčešće biraju: hrast, bukvu i kesten, ali se gusenice razvijaju i na breskvama, lešnicima, topoli, orahu, vrbi, johi, brezi, jabuci, višnji, šljivi, kleki, jeli, imeli, Tamarixu. Poslednjih godina se registruju štete od ove vrste i na kupinama koje su bez trnja.

 

Štete: Leptiri polažu jaja po celoj biljci, od korena do vrhova izdanaka. Štetu prave gusenice koje se ubušuju u stabljike i grane ispod kore. Prave hodnike  i galerije što rezultujezaostajenjem  u porastu, lomovima, a ponekad i potpunim sušenjem izdanaka.Klopku treba postaviti na visinu od 1 do 1,5 metar, između grana. Uobičajena pojava prvih leptira je od kraja aprila i početak maja.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): u kupinjacima je potpuna.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Preporučuje se upotreba delta klopke (RAG) za otkrivanje pojave i praćenje brojnosti. Ukoliko se lepljiva ploča potpuno prekrije leptirima u roku od 1 do 2 dana, potrebna je češća promena lepljive ploče. U slučaju još veće brojnosti preporučuje se upotreba vršaste klopke (VARs+), i tada se u donju posudu mora sipati voda u kojoj će se insekti daviti (tada ih je teško tačno prebrojati) ili se u vodu stavi par kapi insekticida na bazi malationa (Etiol).

 

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved