Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

 

Ceutorhynchus assimilis – rilaš kupusne mahune, C. quadridens–mali kupusov rilaši,

C. napi–veliki repičin rilaš

 

 

Opis:Telo ovih tvdokrilaca je 2,2 do 4 mm dužine. Jajastog su oblika. Sive ili belosive boje. Rilica je duga i tanka. Jaja su bela i mogu se naći u rupicama koje naprave odrasli insekti na lisnim drškama, stabljici ili ljusci za semenke. Larva je mlečno bela ili žućkasta, sa tamnijom glavom. Lutka je u zemljištu.

 

Biljke domaćinisu kupusnjače: uljana repica, ali i kupus, karfiol, slačica, radič...

 

Štetnost: larve prave glevne štete u drškama i stabljici (C. napi i

quadridens) te u ljusci za seme (C. assimilis). Odrasli insekti mogu prouzrokovati štete prilikom hranjenja na cvetovima kupusnjača. Oštećena stabla u sredini dobijaju sunđerastu strukturu, uvijaju se, deformišu, ranije sazrevaju, a semenke ispadaju iz ljuski.

 

Vreme i mesto postavljanja: Klopke treba postaviti sa one strane, koja je bliža prošlogodišnjim parcelama pod uljanom repicom ili kupusom. Okači se na nosač (koji se ne isporučuje sa klopkom)  na takvoj visini, da donji ćošak žute ploče dodiruje površinu zemljišta.Obično klopku treba postaviti početkom marta. U slučaju tople zime treba ih postaviti već u februaru. Preporučeni tip klopke je KLP+.

 

Selektivnost Csalomon® klopka (prema iskustvima iz Mađarske): privlači podjednako sve tri vrste rilaša. Osim njih u kopku se ulove i pojedinačni primerci buvača (Phyllotreta spp) i  kupusne muve (Delia radicum). Ipak brojnost drugih štetočina je mala, ne prikazuje pravo stanje brojnosti i za njihovo praćenje na istom polju je potrebno postaviti klopke koje su posebno dizajnirane za te štetočine.

 

Trajnost Csalomon® klopki zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature mamak traje 3 do 4 nedelje. Posle tog perioda predlaže se postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno otkrivanje i praćenje. KLP+ klopka je u stanju da otkrije veoma malu brojnost ovih rilaša, ali i da prikupi veliki broj rilaša. Da bi insekti unutra bili usmrćeni, može se postaviti cilindrična lepljiva ploča, ili se jednom nedeljno ispod plastičnog konusa stavi par kapi insekticida na bazi deltametrina ili malationa (Etiol tečni).

 

Ova klopka privlači i mužjake i ženke. Klopka KLP+ je najbolje da se upotrebi za odkrivanje ranog naseljavanja rilaša u novo polje. Zato je klopku najbolje postaviti sa strane na kojoj je repica gajena predhodne sezone. U slučaju da se prati pojava C. assimilisna ljuskama, druga generacija je prisutna tokom proleća i leta, pa u tom slučaju treba podizati klopku od zemlje u vis i produžiti postavljanje mamca i klopke.

  

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved