Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  O preduzeću

  Biografija stručnog lica

  Bibliografija stručnog lica

    

    Pun naziv firme:
                  Adresa firme:

Mesto firme:

Telefax:
GSM:

                   E-mail:

Web site:

 

Matični broj :
PIB:
Šifra delatnosti:

Evidentiran obveznik PDV-a:

Banka:

Broj tekućeg računa:

Broj deviznog računa:

SWIFT adresa:
Odgovorno lice:

 

 

 AGROPROTEKT d.o.o. Sombor

 Nikole Pašića 9

 25000 Sombor

 +381 25 444 905

 +381 63 326 772

 vajgandd@sbb.rs

 www.agroupozorenje.rs

 

 20228997

 104 771 847

 7490, ostale stučne, naučne i tehničke delatnosti

 Da

 Raiffeisen bank

 265-2510310000613-84

 RS 35265100000012479586

 RZBSRSBG

 Dragan Vajgand

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved